Category: Krojački život

Postupak izrade muških odela. Izbor materijala. Krojačka oprema.

August 1 / / Krojački život
July 19 / / Intervju
December 22 / / Gent Rebel
March 6 / / Gent Rebel
February 7 / / Krojački život